คลิ๊กดูเพิ่มเติม
คลิ๊กดูเพิ่มเติม
คลิ๊กดูเพิ่มเติม
คลิ๊กดูเพิ่มเติม
   
การจองห้องพัก
1 โทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อสอบถามห้องพักว่าง หรือโทร.0 87 827 0828
2 โทรศัพทหรืออีเมล์์เพื่อยืนยันการจองห้องพัก หรือโทร.0 87 827 0828
3 โอนเงินค่าที่พัก 50 % (ไม่ีควรโอนเงินก่อนการยืนยันการจองห้องพัก)
4 ส่งสลิปใบโอนเงินทางแฟกซ์หรืออีเมล์ และใส่ข้อมูลชื่อของผู้จอง หรือโทรแจ้งวันเวลาที่โอนเงิน
  เพื่อเราจะได้ปิดรับการจองห้องพักนั้น ๆ ในวันที่ลูกค้ายืนยันการเข้าพัก
5 วันเข้าพักกรุณานำสลิปโอนเงินมาติดต่อทางที่พักเพื่อยืนยัน
   
การโอนเงิน
- รับเฉพาะเงินสด ไม่สะดวกรับบัตรเครดิต
- กรณีจองห้องพักล่วงหน้า กรุณาโอนเงินค่ามัดจำ 50 %
- โอนเงินมาที่ : คุณพรศรี พิทักษ์กวานสกุล
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา สุรวงศ์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 147 0040716
   
  ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลาดพร้าว 33
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 011-1-68325-4
ระเบียบการเข้าพัก
- เช็คอิน หลังเวลา 14.00 น. / เช็คเอาท์ ก่อนเวลา 12.00 น.
- อาหารเช้า เวลา 07.30 - 10.00 น.
- สามารถนำสัตว์เลี้ยงที่มีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม เข้าที่พักได้
   
ข้อห้าม
  ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายในบริเวณของทางที่พัก โดยเด็ดขาด
   
   
 
การส่งสลิปโอนเงิน โดยทางอีเมล์ : 168lomozone@gmail.com
โดยทางแฟ็กซ์ : 0-2939-9189